วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครเรื่องและภาพโดย: คุณ ประจวบ แสงอรุณ