*** วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร *** กรุงเทพมหานคร

*** วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร *** กรุงเทพมหานครเรื่องและภาพโดย: คุณ ประจวบ แสงอรุณ