#วัดหงษ์ทอง(วัดกลางน้ำ)
อุโบสถซึ่งอยู่ในทะเลเจดีย์มี5ช

#วัดหงษ์ทอง(วัดกลางน้ำ)
อุโบสถซึ่งอยู่ในทะเลเจดีย์มี5ชั้นมีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยและประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆส่วนชั้นบนสุดเป็นเจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุสามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้อย่างสวยงาม
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ แหล่งน้ำอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ วัดอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ วัด และ กลางแจ้ง

เรื่องและภาพโดย: คุณ