#วัดสุนทรีกาวาส
เป็นวัดของชาวไทใหญ่สร้างประมาณพ.ศ.2447

#วัดสุนทรีกาวาส
เป็นวัดของชาวไทใหญ่สร้างประมาณพ.ศ.2447เป็นที่ประดิษฐานพระมหามัยมุมี(พระเจ้าสำเร็จ)มีวิหารเจดีย์ศิลปะร่วมไทยพม่าสวยงดงามเป็นอย่างมาก
อ.แม่สอด จ.ตาก


เรื่องและภาพโดย: คุณ Chootiphan Samniangsanoh