#วัดสองพี่น้อง(พระอารามหลวง)
ภายในวัดมีวิหารพระพุทธไสย

#วัดสองพี่น้อง(พระอารามหลวง)
ภายในวัดมีวิหารพระพุทธไสยาสน์(พระนอนใหญ่)เป็นพระเก่าแก่คู่วัดสองพี่น้องพระธาตุเจดีย์ศรีสังฆราชาอุภัยภาดารามสถิตบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า28พระองค์พระธาตุเจดีย์ศรีสังฆราชาเป็นปูชนียสถานควรแก่การสักการะ
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี


เรื่องและภาพโดย: คุณ Chootiphan Samniangsanoh