วัดสวยใน จ.กาญจนบุรี

วัดสวยใน จ.กาญจนบุรีเรื่องและภาพโดย: คุณ กาญจนา ลูกคนเล็ก ของพ่อกะแม่