วัดสวยเมืองกาฬสินธ์ุ #เที่ยววัดสวย ชมอุโบสถงาม(สิมไม้พั

วัดสวยเมืองกาฬสินธ์ุ #เที่ยววัดสวย ชมอุโบสถงาม(สิมไม้พันชาติ) กราบไหว้ขอพรหลวงปู่ใหญ่(พระพุทธวิชัยญาณ) พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่วัด
#วัดสว่างหัวนาคำ บ.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดเวลา ๐๖.๓๐น. ปิดเวลา ๑๘.๐๐ น.ทุกวัน เพื่อความปลอดภัยรับผิดชอบต่อสังคม
✅ วัดไข้
✅ ล้างมือ
✅ สวมหน้ากากอนามัย
✅ ลงทะเบียนเรื่องและภาพโดย: คุณ วัดสว่างหัวนาคำ กาฬสินธุ์