#วัดสวยกาฬสินธุ์
#เที่ยววัดสวย ชมดอกไม้งาม เบิ่งอุโบ

#วัดสวยกาฬสินธุ์
#เที่ยววัดสวย ชมดอกไม้งาม เบิ่งอุโบสถไม้พันชาติ กราบขอพรหลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่วัด กาฬสินธ์ุ
ณ.วัดสว่างหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ
เปิดเวลา ๐๖.๓๐ น. ปิดเวลา ๑๘.๓๐ น. ทุกวัน
เพื่อความปลอดภัยร่วมด้วยช่วยกัน
✅ วัดไข้
✅ ล้างมือ
✅ สวมหน้ากากอนามัย
✅ ลงทะเบียน
***แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน. *****กาฬสินธุ์ชนะเรื่องและภาพโดย: คุณ วัดสว่างหัวนาคำ กาฬสินธุ์