#วัดสวยกาฬสินธุ์
#กราบขอพรหลวงปู่ใหญ่ (พระพุทธวิชัยญา

#วัดสวยกาฬสินธุ์
#กราบขอพรหลวงปู่ใหญ่ (พระพุทธวิชัยญาณ) พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่วัด
#เที่ยววัดสวย ชมดอกไม้งาม เบิ่งอุโบสถไม้พันชาติหนึ่งเดียวในอีสาน
#วัดสว่างหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ
เปิดเวลา ๐๖.๓๐ น. ปิดเวลา ๑๘.๓๐ น. ทุกวัน
เพื่อความปลอดภัยร่วมด้วยช่วยกัน
✅ วัดไข้
✅ ล้างมือ
✅… เพิ่มเติม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เรื่องและภาพโดย: คุณ