@**วัดมณีวงศ์** ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

@**วัดมณีวงศ์** ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายกเรื่องและภาพโดย: คุณ เหยี่ยว ถลาลม