#วัดภูเขาแก้ว
ตัวอุโบสถประดับด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหล

#วัดภูเขาแก้ว
ตัวอุโบสถประดับด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลังเป็นรูปแบบศิลปะไทยสวยงดงามอย่างยิ่ง ภายในวัดมีความร่มรื่นเป็นที่นิยมในการเข้ามาทำบุญของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี


เรื่องและภาพโดย: คุณ Chootiphan Samniangsanoh