*** วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ***

*** วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ***เรื่องและภาพโดย: คุณ ประจวบ แสงอรุณ