วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
“วัดใหญ่” ของคนพิษณุโลก
อำเภอเมื

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
“วัดใหญ่” ของคนพิษณุโลก
อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ วัดไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

เรื่องและภาพโดย: คุณ