#วัดพระพุทธบาทตากผ้า
เป็นวัดที่สวยมีเจดีย์บนเขาวิวสวยมา

#วัดพระพุทธบาทตากผ้า
เป็นวัดที่สวยมีเจดีย์บนเขาวิวสวยมากๆรถยนต์ขับขึ้นถึงบนเขาตามตำนานได้กล่าวว่าในสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าได้เสด็จมาในดินแดนสุวรรณภูมิ(ประเทศไทยในปัจจุบัน)พระองค์ได้เสด็จไปในที่ต่างๆกระทั่งเสด็จถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นผาลาดทรงหยุดพักผ่อนแล้วให้พระอานนท์นำเอาจีวรไปตากบนผาลาดใกล้กับที่ประทับหลังจากนั้นทรงอธิษฐานเหยียบพระบาทประดิษฐานรอยไว้ณ.ที่แห่งนี้
อ.ป่าซาง จ.ลำพูนเรื่องและภาพโดย: คุณ Chootiphan Samniangsanoh