“ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ “

“ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ “เรื่องและภาพโดย: คุณ ประจวบ แสงอรุณ