วัดพระธาติโป่งนก จ.กาญจนบุรี 1 ใน 9 แห่ง
โบส์ทดินตามแน

วัดพระธาติโป่งนก จ.กาญจนบุรี 1 ใน 9 แห่ง
โบส์ทดินตามแนวพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9เรื่องและภาพโดย: คุณ กาญจนา ลูกคนเล็ก ของพ่อกะแม่