วัดพระงาม (ประตูกาลเวลา) พระนครศรีอยุธยา
#ชมรมเที่ยวถ่

วัดพระงาม (ประตูกาลเวลา) พระนครศรีอยุธยา
#ชมรมเที่ยวถ่ายภาพทั่วไทยเรื่องและภาพโดย: คุณ ป้อม ธนะชัย