วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม
…………………………………………………

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม 🙏 🙏 🙏
……………………………………………………
จ.ร้อยเอ็ดเรื่องและภาพโดย: คุณ Jirapun Vis