วัดผาซ่อนแก้ว เขาค้อ เพชรบูรณ์ เปิดปกติ ทุกวัน ใช้เส้นท

วัดผาซ่อนแก้ว เขาค้อ เพชรบูรณ์ เปิดปกติ ทุกวัน ใช้เส้นทาง บ.ทางแดง โปรดแต่งกายสุภาพ สตรีห้ามนุ่งสั้นครับ
ภาพ 15 มิถุนายน 2564เรื่องและภาพโดย: คุณ Sombat Sangvijit