วัดปากน้ำแขมหนู (โบสถ์สีน้ำเงิน) จันทบุรี

วัดปากน้ำแขมหนู (โบสถ์สีน้ำเงิน) จันทบุรีเรื่องและภาพโดย: คุณ Wanchana Sangsuk