วัดนางพญา
จ.พิษณุโลก

วัดนางพญา
จ.พิษณุโลกเรื่องและภาพโดย: คุณ ตวงใจ นะ ตวงใจ