วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร ใกล้กรุงเทพ ชวนไหว้พระ ทำบุญ ไปเท

วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร ใกล้กรุงเทพ ชวนไหว้พระ ทำบุญ ไปเที่ยวกันปี 2020 (Wat Tha Mai Temple @thailand)

เรื่องและภาพโดย: คุณ Piyawit B Tabongdon