วัดถ้ำเสือ (จังหวัดกาญจนบุรี)
ที่ตั้ง ตำบลม่วงชุม อำเภ

วัดถ้ำเสือ (จังหวัดกาญจนบุรี)

ที่ตั้ง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย เถรวาท


เรื่องและภาพโดย: คุณ ประจวบ แสงอรุณ