#วัดดอนธาตุ
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำมูลเดิมท

#วัดดอนธาตุ
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำมูลเดิมทีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่จำพรรษาของหลวงปู่เสาร์ ต้องข้ามเรือไปยังวัดขึ้นฟรีเจดีย์พิพิธภัณฑ์ประดิษฐานอัฐิธาตุของหลวงปู่เสาร์และจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี


เรื่องและภาพโดย: คุณ Chootiphan Samniangsanoh