วัดจันทร์ตะวันตก
ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโ

วัดจันทร์ตะวันต

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย มหานิกายเรื่องและภาพโดย: คุณ ประจวบ แสงอรุณ