ยิ่งเลอะ…ยิ่งเยอะประสบการณ์
#เส้นทางนาแห้ว-ท่าลี่ #

ยิ่งเลอะ…ยิ่งเยอะประสบการณ์
#เส้นทางนาแห้ว-ท่าลี่ #จังหวัดเลย #อย่าหาทำเรื่องและภาพโดย: คุณ Pitcha Oimkhiow