ยินดี อนุญาติ พบเจอ น้อง Somboon Cityofnon
คน

ยินดี อนุญาติ พบเจอ น้อง Somboon Cityofnon
คน คลองเตย เหมือนกัน ย้าย ไป บางใหญ่
ยัง ต้อง มา หาเงิน หาทอง คลองเตย
เจอ แต่ ในเฟส วัน นี้ เจอ จริง เสียงจริง จาก เฮียฮ้
สาย ล้อ สอง ล้อ สาย แว้น เจอ สี่ ล้อ พี่น้องกันเรื่องและภาพโดย: คุณ Wit HO