มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี นครปฐม

มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี นครปฐม


เรื่องและภาพโดย: คุณ Vatchara Vuttiputtanunt