มะขาม ทุ่งเพล ช่วงนี้น้ำแยอะ สดชื่น

มะขาม ทุ่งเพล ช่วงนี้น้ำแยอะ สดชื่นเรื่องและภาพโดย: คุณ ทัช หลักทอง