มหามกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม

มหามกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม

เรื่องและภาพโดย: คุณ Vatchara Vuttiputtanunt