@ ภูกระดึง

@ ภูกระดึงเรื่องและภาพโดย: คุณ เลาะล่องเที่ยว นะน้อง