พาไปดูบบรยากาศห้องพักโรงแรม Centara Grand @CentralWorld

พาไปดูบบรยากาศห้องพักโรงแรม Centara Grand @CentralWorld พร้อมทานข้าว In-Suites Dining จากห้องอาหาร Red Sky

เรื่องและภาพโดย: คุณ Travel a lot Thailand