พระพุทธไตรรัตนนายก
…………………………………………
วัดพนัญเชิงวรว

พระพุทธไตรรัตนนายก 🙏 🙏 🙏
…………………………………………
วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยาเรื่องและภาพโดย: คุณ Jirapun Vis