พระพุทธโมลีโลกนาถ วัดโมลีโลกยาราม

พระพุทธโมลีโลกนาถ วัดโมลีโลกยาราม ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยหลักฐาน ตามพระราชพงศาวดารฉบับหอสมุดแห่งชาติ ยืนยันได้ว่า สร้างในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
#วัดวาอารามทัวร์
https://www.facebook.com/groups/1121095651990670/?ref=share
#ป้อมธนะชัย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เรื่องและภาพโดย: คุณ