พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร

พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานในพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม
#วัดวาอารามทัวร์ https://www.facebook.com/groups/1121095651990670/?ref=shareเรื่องและภาพโดย: คุณ เพจวัดวาอารามทัวร์