พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ เชียงราย

พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ เชียงรายเรื่องและภาพโดย: คุณ ภัทรภร บุญชูพิรัชย์