พระพุทธวิศิษฏ์พิชิตมารประทานพรองค์นี้เป็น ๑ ใน ๑๘ องค์

พระพุทธวิศิษฏ์พิชิตมารประทานพรองค์นี้เป็น ๑ ใน ๑๘ องค์

ที่นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง พร้อมคณะสายบุญ ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ในศาลแพ่ง ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น ซึ่งมีพิธีเททองหล่อเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงงานพุทธรักษาหล่อพระ…

เพิ่มเติม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เรื่องและภาพโดย: คุณ