พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง
วัดอินทารามวรวิหาร ตลาดพลู ก

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง
วัดอินทารามวรวิหาร ตลาดพลู กรุงเทพมหานคร
#วัดวาอารามทัวร์
https://www.facebook.com/groups/1121095651990670/?ref=share
#ป้อมธนะชัย


เรื่องและภาพโดย: คุณ เพจวัดวาอารามทัวร์