พระบรมธาตุเจดีย์นวมงคลเศรษฐี
วัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภ

พระบรมธาตุเจดีย์นวมงคลเศรษฐี
วัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องและภาพโดย: คุณ หมู่บ้านรักษาศีลห้า วัดเขาดิน สุพรรณบุรี