พญาศรี​สัตต​นาคราช​ นครพนม
ฟ้าสางที่ฝั่งแม่น้ำโขง
#เช็คอินกันเด้อ

พญาศรี​สัตต​นาคราช​ นครพนม
ฟ้าสางที่ฝั่งแม่น้ำโขง
#เช็คอินกันเด้อเรื่องและภาพโดย: คุณ สะพายกล้อง กินเที่ยว