#ผู้ประกอบการให้เช่า รถทุกชนิด เรือ เชิญเข้าไปโพสต์ในกล

💢#ผู้ประกอบการให้เช่า รถทุกชนิด เรือ เชิญเข้าไปโพสต์ในกลุ่มนี้แทน เพื่อความเป็นระเบียบของกลุ่มครับ.เรื่องและภาพโดย: คุณ ชัยรัฐ ศศานนท์