#ผาช่อ #เชียงใหม่ สัมผัสความอัศจรรย์ในอุทยานแห่งชาติแม่

#ผาช่อ #เชียงใหม่ สัมผัสความอัศจรรย์ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง

เรื่องและภาพโดย: คุณ Naris Tree