ป่าปงเปียง เชียงใหม่

ป่าปงเปียง เชียงใหม่

เรื่องและภาพโดย: คุณ Suthida Pochan