ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
เขาตะปู อ่าวพังงา
เสม็ดนางชีบูทีค

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
เขาตะปู อ่าวพังงา
เสม็ดนางชีบูทีคเรื่องและภาพโดย: คุณ Suganya Migel Tanoopotong