ปั่นจักรยานลัดเลาะเที่ยว แม่สาย เมืองชายแดนเหนือสุดยอด

ปั่นจักรยานลัดเลาะเที่ยว แม่สาย เมืองชายแดนเหนือสุดยอดในยาม แบล็คกราวส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขานางนอนเกือบทุกรูป 😁😁😁เรื่องและภาพโดย: คุณ ลุงไทย ชายขอบ