ปราสาทเขาพระวิหาร…
ตายายได้มีโอกาสไปสัมผัสความยิ่งใหญ

ปราสาทเขาพระวิหาร…
ตายายได้มีโอกาสไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาท ก่อนปิดชายแดน สุดหน้าผาจะเป็นดินแดนเพื่อนบ้าน ที่ปราสาทจะมี ธงเขมรปลิวไสวเด่นชัด มีไกด์ท้องถิ่นให้ความรู้ ไม่รับตัง แต่จะขายของที่ระลึกให้ช่วยอุดหนุน และเด็กๆเขมรจะมาห้อมล้อมขอขนมขอตัง..
คงได้มีโอกาสเยี่ยมในอนาคตเมื่อชายแดนเปิดอีกครั้ง
ใครเคยมาแล้วไปขอเสียงด้วยครับเรื่องและภาพโดย: คุณ Phisanu Imarom