… บ่ายจนเย็น บางช่วงของชีวิต อย่าไปคิดซับซ้อนให้มากนัก …………………..

… บ่ายจนเย็น บางช่วงของชีวิต อย่าไปคิดซับซ้อนให้มากนัก ……………………….

#แฟ้มภาพเก่า พาแม่ลูกชายไหว้พระที่ จ.อยุธยา //
เรื่องและภาพโดย: คุณ Kittipan Kijdumnuan