นาฬิกาของเธอ รุ่นกันน้ำรึเปล่า

ก่อนจะเก็บกระเป๋าช่วยเข

” />
นาฬิกาของเธอ รุ่นกันน้ำรึเปล่า

ก่อนจะเก็บกระเป๋าช่วยเขียนอีเมล์บอกเจ้านาย

บอกว่าขอลา แต่จะนานเท่าไร

คงต้องเว้นเอาไว้เพราะทริปนี้ไปยาวนาน 🏝🚤🌊😘

👉 หั ว หิ น เที่ยวหัวหิน 2 วัน 1 คืน คนเดียว ไม่มีรถ งบ 1,000 บาท

[https://www.youtube.com/watch?v=wSYI93wFQoY](https://www.youtube.com/watch?v=wSYI93wFQoY&fbclid=IwAR3Q-6TBbfVHkTp65UFicgePB09XUYFwdNHaVZxRwi80N1BHIKbjFgeW2uw)

👉 เ ก า ะ ข า ม เที่ยวเกาะขาม สัตหีบ ชลบุรี 1 วัน คนเดียว ไม่มีรถ งบ 1,000 บาท

[https://www.youtube.com/watch?v=ppY6WWAnMYE](https://www.youtube.com/watch?v=ppY6WWAnMYE&fbclid=IwAR214seey7IyzuTWbFd1UaRcjssJtQENZJ1MPrbplyIyGhm0K9nesdh2yDg)

👉 ก ร ะ บี่ เที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน คนเดียว ไม่มีรถ งบ 5,500 บาท

[https://www.youtube.com/watch?v=VGV2int3n0Q](https://www.youtube.com/watch?v=VGV2int3n0Q&fbclid=IwAR01xOaI44GHNtF4jGf-mfdSl0FoNU8-3dDV3NB6siGD9rVcZx-H1sVy4JA)

👉 ช ะ อำ เที่ยวชะอำ 2 วัน 1 คืน คนเดียว ไม่มีรถ งบ 1,500 บาท

[https://www.youtube.com/watch?v=cLH6UobZaps](https://www.youtube.com/watch?v=cLH6UobZaps&fbclid=IwAR23UILBvB24OZVSY2MykYUKGziAf8jtGfRfPVdGu-2ICgvbxvZdkZebff4)

👉 เ ก า ะ สี ชั ง รีวิวเที่ยวเกาะสีชัง 2 วัน 1 คืน คนเดียว ไม่มีรถ งบ 1,500 บาท

[https://www.youtube.com/watch?v=VKtaEmOgs-c](https://www.youtube.com/watch?v=VKtaEmOgs-c&fbclid=IwAR1feQYvxi3Nsj1x3p00rWbQKHmfaPDD0FDKzKvHrA5kExDqF6vJ0vx4tzA)

👉 ภู เ ก็ ต เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ไม่มีรถ งบ 3,300 บาท

Ep.1 [https://www.youtube.com/watch?v=Qvrk5QNa-wo](https://www.youtube.com/watch?v=Qvrk5QNa-wo&fbclid=IwAR2yfHb45tTWrSWcsfbMvcUJPFkh1ZXoFe0HGtybF0Gka08RQ_mwFmh2Jb4)

Ep.2 [https://www.youtube.com/watch?v=vcVVMPKmLTE](https://www.youtube.com/watch?v=vcVVMPKmLTE&fbclid=IwAR2rpZbqkN9wlE2EA1pePZcYHLZ2HaXnE56lYLMHgnhlazkcWnarWlkjdTg)

👉 เ ก า ะ ล้ า น เที่ยวเกาะล้าน 2 วัน 1 คืน คนเดียว ไม่มีรถ งบ 2,000 บาท

[https://www.youtube.com/watch?v=rhjzqDBwWvk](https://www.youtube.com/watch?v=rhjzqDBwWvk&fbclid=IwAR3ZEeclxdS51s6fpdB3lNKw2TwnEvwGTdoG78yIQgyN3hQfnOLVWMfIXT4)

👉 เ ก า ะ เ ส ม็ ด รีวิวเที่ยว 3 วัน 2 คืน ไม่มีรถ งบ 3,000 บาท

[https://www.youtube.com/watch?v=tOvOebkcWDY](https://www.youtube.com/watch?v=tOvOebkcWDY&fbclid=IwAR2rpZbqkN9wlE2EA1pePZcYHLZ2HaXnE56lYLMHgnhlazkcWnarWlkjdTg)

เรื่องและภาพโดย: คุณ Rose Witchery