ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัด จุฬามณี จ. สมุทรสงคราม

ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัด จุฬามณี จ. สมุทรสงครามเรื่องและภาพโดย: คุณ Sopa-phan S. Fuangsot