ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม 🙏🙏🙏เรื่องและภาพโดย: คุณ Wut Akkhawat